Generelle salgsbetingelser

AD TYRES INTERNATIONAL SLU er et selskab, der er oprettet under Andorransk lov i form af "societat limitada unipersonal" med en kapital på 1.000.000 euro, og er registreret i registeret over handel og virksomheder i Andorra under nummeret 16339, hvis hovedkontor er placeret på Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Block Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Fyrstendømmet Andorra), (i det følgende benævnt "Sælgeren") og hvis hovedaktivitet er salg af dæk og tilknyttede produkter via MAXI TIRE-webstedet, der er tilgængeligt på maxityre.dk.

1. DEFINITIONER

 • Generelle salgsbetingelser betyder Sælgerens aktuelle, generelle salgsbetingelser.
 • Kunde angiver enhver juridisk person, der tilgår Webstedet med det formål at gennemføre en Ordre.
 • Ordre betyder det/de produkt(er), som Kunden bestiller ifm. hvert købsforhold på
 • Websted betyder Sælgers hjemmeside, som er tilgængelig på URL-adressen www.maxityre.dk.
 • Sælger betyder den person, der er nævnt i præamblen.
 • Salg betyder den juridiske transaktion, der er indgået mellem Sælgeren og Kunden, hvorved den første forpligter sig til at levere Ordren og den anden at betale Prisen.

2. OBJEKT OG ACCEPT

Det generelle Salgsbetingelser gælder for alt Salg, der foretages på Sælgers Websted, og definerer forholdet mellem Sælgeren og Kunden for hver Ordre.

Validering af enhver Ordre fra en Kunde er betinget af forudgående accept uden begrænsning eller forbehold af alle vilkårene og betingelserne i Salgsbetingelserne, der er gældende på Webstedet. Denne accept manifesteres ved at markere et museklik i feltet til venstre for ordene "Jeg har læst og accepteret uden begrænsning eller forbehold alle de generelle salgsbetingelser, der gælder for min ordre". Salgsbetingelserne er tilgængelige på Webstedet og overføres til Kunden på et holdbart medium som en vedhæftet kvittering for modtagelse.

Kontrakten anses for at være indgået mellem parterne fra datoen for Sælgerens udstedelse af Ordrebekræftelsen.

3. PRIS

Hvert produkttilbud ledsages af enhedsprisen i euro og omfatter alle skatter/gebyrer/moms

I henhold til artikel 14 nedenfor er alle Ordrer underlagt fyrstendømmet Andorra's love og disse ordrer anses for at være foretaget i dette område, hvor sælgeren er etableret.

Sælger forbeholder sig retten til at ændre sine priser til enhver tid. Kunden advares om, at prisen på produkttilbud kan variere flere gange om dagen og opdateres i realtid. De priser, der anvendes på en Ordre, er dem, der vises på Webstedet på tidspunktet for den endelige validering af Ordren i henhold til artikel 5.4.

I forbindelse med bestemte produkttilbud angiver Sælger den pris, der er baseret på leverandørens prisliste, som partnerne har meddelt, og angiver forskellen i procent med Sælgers pris. Sælgeren garanterer ikke nøjagtigheden af ​​prisen fra leverandørens prisliste, og det er kundens ansvar at verificere disse oplysninger på egen hånd.

Ordrens samlede Pris består af:

 1. den samlede sum af priserne for det antal af produkter, som Kunden har valgt; og
 2. eventuelle forsendelsesomkostninger (undtagen de gratis forsendelsesomkostninger, som tilbydes under visse betingelser).

4. PRODUKTER

Produkternes væsentligste egenskaber og pris er angivet i hvert produktudbud, der offentliggøres på Webstedet. Disse elementer udgør kontraktlige oplysninger afhængigt af tilgængeligheden af de pågældende produkter. Al anden information (inklusive grafik) er ikke kontraktlig.

5. ORDRE

5.1 Adgang til Webstedet

Det offentlige Websted gøres tilgængeligt for alle besøgende hele året rundt, 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet, med forbehold for de afbrydelser, der kræves for teknisk vedligeholdelse, vedligeholdelse og opdateringer samt tekniske fejl. Sælgeren holdes ikke ansvarlig for suspension eller afbrydelse af adgangen til Webstedet, og Kunden giver udtrykkeligt og fuldstændigt afkald på ethvert krav om kompensation baseret på disse fakta.

5.2 Valg af produkt(er)

Kunden anerkender og accepterer, at Kunden søger og udvælger produkterne på eget ansvar.

Sælgeren bruger TecDoc og producentens API'er til at identificere egnede køretøjer og reservedele. Sælgeren påtager sig ikke ansvar for eventuelle unøjagtigheder i denne information. Hvis reservedelen viser sig at være uforenelig med køretøjet, kan kunden bruge sin fortrydelsesret, jf. punkt 9, for at få en refusion, mens returomkostningerne forbliver for kundens regning.

5.3 Oprettelse og brug af kundekontoen

For at færdiggøre sin ordre skal Kunden oprette sin konto (hvis dette ikke allerede er gjort i forbindelse med en tidligere Ordre) ved at give de nødvendige oplysninger Kunden forpligter sig til at give ægte og ærlige oplysninger og informere Sælgeren om eventuelle ændringer. Sælgeren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl ved registreringen af dataene og de konsekvenser, det vil medføre, som en forsinkelse eller en fejl under leveringen. I den forbindelse afholdes omkostninger, der afholdes til returnering af Ordren, fuldt ud af Kunden.

Sælgeren forbeholder sig ret til uden forsinkelse eller kompensation at deaktivere enhver Kundes konto i tilfælde af overtrædelse af disse generelle betingelser og bedragerisk eller ulovlig brug af kontoen fra Kunden side eller en tredjepart.

Sælgeren vil beslutte det endelige udelukkelse af Kunden fra Maxi Tire-platformen, hvis kunden begår følgende handlinger:

 1. rekruttering af grossister eller producenter af kunder, der kommer i kontakt via Webstedet;
 2. tilfælde af ikke-reguleret betaling efter femten (15) dage;
 3. videregivelse af sin konto til en anden bruger uden forudgående aftale; og
 4. udøvelse af en konkurrerende aktivitet til virksomhedens Websted, der udføres på en illoyal måde af Kunden, især ved at kontakte de kunder, de kommer i kontakt med via Webstedet.

Kunden kan deaktivere sin konto ved at informere Sælgeren om denne beslutning via e-mail til adressen support@maxityre.dk. Sælgeren deaktiverer kontoen inden for maksimalt tooghalvfjerds (72) timer efter modtagelse af denne e-mail.

5.4 Bekræftelse af Ordren

Efter at have valideret sin kurv, oprettet sin konto, indtastet leveringsadressen, valgt og valideret betalingen, opfordres Kunden til endeligt at validere sin ordre ved at klikke på kommandoen "Endelig validering af ordren".

5.5 Annullering af Ordren

Efter den endelige bekræftelse af ordren har Kunden mulighed for at anmode om annullering, forudsat at produkterne på Ordren endnu ikke er overleveret til transportøren.

For at anmode om annullering af ordren, skal Kunden sende en e-mail til support@maxityre.dk, angive "URGENT ORDER CANCELLATION" i emnelinjen og i e-mailens brødtekst oplyse ordrenummeret og eventuelt de produkter, der er berørt af annulleringen, hvis den kun er delvis. Så snart annulleringen er taget i betragtning af Sælgeren, refunderes Kunden inden for højst ti (10) arbejdsdage, efter Sælgers bekræftelsesmail, med samme betalingsmiddel som det, der blev brugt af Kunden i forbindelse med Ordren.

6. BETALINGSBETINGELSER

Betaling forfalder straks efter afgivelse af Ordren. Kunden kan betale sin ordre med følgende betalingsmidler:

 • kreditkort med en behandlingstid på en (1) dag; eller
 • direkte debitering med en behandlingstid på syv (7) dage.

Kunden godkender automatisk debitering af beløbet på sine ordrer på ethvert betalingsmiddel, der er tilgængeligt på kontoen.

I tilfælde af forsinket betaling, for enhver erhvervsdrivende, ud over gebyrer for forsinket betaling, vil ethvert beløb, der ikke er betalt på forfaldsdatoen, automatisk resultere i betalingen af en fast gebyr på 40 euro, der skal betales for inddrivelsesomkostningerne. Renterne ved forsinket betaling beregnes ved forfald til ECB’s rente plus 10 point, uden forudgående varsel.

Efter hver betaling, uanset betalingsmåde, får Kunden en bekræftende e-mail.

Betaling med kreditkort:

Sælgeren accepterer kun betaling med kreditkortene Visa, Mastercard eller Maestro.

Den sikre online-betaling med kreditkort gennemføres af en betalingsudbyder.

Alle faser af betalingen med kreditkort er underlagt betalingssystemet HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT, som er fuldt krypteret og beskyttet. Den anvendte protokol er SSL, som er koblet til bankens system (protokol 3D secure).

Det betyder, at oplysningerne, der er relateret til ordren og kreditkortnummeret ikke sendes, så de let kan aflæses på internettet. Kreditkortnummeret udskrives ikke på papir, faktura, regning eller anden fortegnelse.

Sælgeren kender ikke kortnumrene. HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT opbevarer ikke kortnumre efter transmission af betalingstransaktionen til den erhvervsdrivendes bank. Således har ingen hverken adgang elektronisk eller i trykt form til købernes kreditkortoplysninger. Risikoen for at få stjålet sit kreditkortnummer, når man køber på Sælgers Websteder med HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT, er næsten lig nul.

Erhvervsdrivende kan også bruge det valgte, automatiske debetsystem GoCardless (gocardless.com), der er valgt af Sælger. Dette system er fuldt krypteret.

Kunden anerkender og accepterer uden forbehold, at Sælgers ansvar ikke kan pådrages på baggrund af et sikkerhedsbrud i de ovennævnte betalingssystemer, der er underlagt deres tjenesteudbyders eneansvar.

Ved betaling med kreditkort, debiteres transaktionen straks efter betalingen foretages af Kunden. Forpligtelsen til at betale med kort er uigenkaldelig. Ved at oplyse sine bankoplysninger i forbindelse med Salget, tillader Kunden Sælgeren at debitere dennes kort med det beløb, der svarer til den oplyste Pris. Kunden bekræfter, at denne er den retmæssige ejer af betalingskortet og har ret til at bruge det. I tilfælde af fejl eller umulighed mht. at debitere kortet, annulleres ordren øjeblikkeligt.

Aktiviteterne i forbindelse med fjernsalgsaftalen afholdes af AD TIRES INTERNATIONAL EU beliggende Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - registreringsnummer for virksomheden OC 1277.

7. EJENDOMSFORBEHOLD

Produkterne i ordren forbliver Sælgers hele og eksklusive ejendom, indtil modtagelsen af Kundens fulde betaling af prisen.

Risikoen i forbindelse med ordrenes produkter overføres dog til Kunden eller hans eller hendes repræsentant, så snart de er tilgængelige, uanset ejendomsforbehold. Råderetten svarer til leveringsdatoen.

8. LEVERING

8.1 Forsendelsesomkostninger

Leveringsomkostningerne tilbydes Kunden ved ethvert køb af to (2) identiske produkter.

8.2 Leveringstid

Kunden anerkender og accepterer uden forbehold, at eventuelle frister, der er angivet på Webstedet, på ingen måde udgør en forpligtelse fra Sælger overfor Kunden.

8.3 Problemer med de leverede produkter

I overensstemmelse med artikel 7 ovenfor overføres risikoen for tab og beskadigelse af de produkter, der er omfattet af Ordren, til kunden, så snart sidstnævnte, en af ​​hans agenter eller repræsentanter, overtager dem, når de underskriver fragtbrevet.

Kunden, dennes agent eller repræsentant skal underrette transportøren om alle forbehold vedrørende produkterne i forbindelse med leveringen. Disse forbehold skal nævnes eksplicit og præcist på fragtbrevet som værende gældende mellem parterne.

Hvis de produkter, der er omfattet af Ordren, ikke er i overensstemmelse med denne, eller hvis den modtagne pakke er i dårlig stand, kan Kunden afvise leveringen. Denne skal derefter informere Sælgeren, uden forsinkelse, ved at kontakte kundeservice via mailsystemet. Kunden skal returnere de produkter, der ikke stemmer overens med Ordren til sælgeren ved at følge instruktionerne fra Sælgeren om returbetingelserne. Returomkostninger forbundet med disse vilkår refunderes til kunden.

Kunden anerkender og accepterer, at Sælgeren ikke kan tage noget produkt retur, som har været monteret eller kørt.

8.4 Fragtbrevet

Transportøren leverer et Fragtbrev til Kunden mod en underskrift. Kunden anerkender og accepterer, at kundens, kundens agents eller kundens repræsentants underskrift af en sådan fragtseddel udgør et uigenkaldeligt bevis for leveringsdatoen for de pågældende produkter.

8.5 Specifikke betingelser mht. leveringen til den adresse, som Kunden har angivet

Sælgeren accepterer at levere Ordren til den leveringsadresse, der blev oplyst af Kunden på tidspunktet for Ordren. I denne henseende forpligter kunden sig til at oplyse Sælgeren om en eksisterende, komplet og nøjagtig leveringsadresse på et sted, hvor levering af Ordren er mulig og tilladt. Kunden garanterer overfor Sælgeren sin tilstedeværelse på dette sted eller tilstedeværelsen af en behørigt bemyndiget agent eller repræsentant med henblik på at modtage Ordren. Hvis det ikke er tilfældet, kan Sælgeren ikke holdes ansvarlig for forsinkelser af leveringen. I tilfælde af retur pga. manglende adresse, vil returomkostningerne udelukkende være Kundens ansvar.

Hvis kunden er fraværende under levering, skal kunden kontakte den transportør, der har ansvaret for pakken for at aftale en ny leveringsdato eller en afhentning fra det nærmeste afhentningssted. Ellers sendes pakkerne tilbage til Sælgers lager. Returomkostningerne er udelukkende Kundens ansvar og fratrækkes ved refusion af Ordren.

9. FORTRYDELSESRET

Kunden har en periode på fjorten (14) kalenderdage fra leveringsdatoen til at udøve sin fortrydelsesret uden at skulle begrunde sin beslutning eller at bære andre omkostninger end dem, der er fastsat i denne artikel.

For at udøve sin fortrydelsesret, skal Kunden informere Sælgeren om sin beslutning om at fortryde købet via mailsystemet på brugergrænsefladen på dennes personlige konto. Efter udøvelsen af ​​sin fortrydelsesret jævnfør de ovennævnte betingelser er Kunden forpligtet til at returnere Ordren eller de produkter, der er berørt af fortrydelsen af købet, senest inden for fjorten (14) kalenderdage efter meddelelsen om kundens beslutning om at trække sig fra købet.

Sælgeren refunderer kunden for den fulde pris inden for fjorten (14) kalenderdage efter den effektive returnering af Ordren eller af de produkter, der er berørt af fortrydelsesretten.

Ordrens Produkter returneres i deres originale emballage, uden at have været monteret, brugt eller beskadiget. Ellers vil Sælgeren ikke foretage nogen refusion til Kunden, og sidstnævnte kan blive faktureret for ovennævnte returomkostninger.

10. BEGRÆNSNING AF ANSVAR OG KRAV

Sælgeren påtager sig kun de økonomiske konsekvenser af direkte og forudsigelig skader, som Kunden har forårsaget pga. en dokumenteret fejl fra Sælgerens side, i henhold til betingelserne og inden for den nedenfor definerede grænse.

Sælgeren er ikke på nogen måde ansvarlig for de økonomiske konsekvenser som følge af indirekte eller uforudsigelig skade, såvel som, uden at denne liste er udtømmende, tabt fortjeneste, kommerciel skade, tab af omsætning eller fortjeneste, tab af kunder, tab af en mulighed, omkostninger ved at skaffe et produkt osv.

Det er udtrykkeligt specificeret, at Sælgers ansvar over for Kunden ikke må overstige det beløb, der faktisk betales af Kunden for det pågældende Salg.

Kunden kan kun påberåbe sig Sælgerens ansvar for misligholdelse af Kontrakten i en periode på et (1) år fra forekomsten af ​​den pågældende overtrædelse.

11. FORCE MAJEURE

Sælgers forpligtelser suspenderes automatisk i tilfælde af force majeure, dvs. en begivenhed uden for Sælgers kontrol, som ikke med rimelighed kan forudses, når kontrakten indgås, hvis virkninger ikke kan undgås ved passende foranstaltninger, og som forhindrer opfyldelse af Sælgerens forpligtelse.

Parterne er enige om, at Sælgers ansvar under ingen omstændigheder kan pådrages i tilfælde af misligholdelse af sine forpligtelser forårsaget af et tilfælde af force majeure, der vil ikke være nogen erstatning eller bøde i dette tilfælde. I tilfælde af force majeure, der overstiger en periode på to (2) måneder, har hver af parterne ret til at opsige Kontrakten ved anbefalet brev med kvittering for modtagelsen.

12. PERSONOPLYSNINGER

Kunden erklærer at have læst og accepteret fortrolighedspolitikken online på Webstedet.

13. KONTRAKTUELLE DOKUMENTER

Kontrakten består af følgende kontraktlige dokumenter:

 1. disse generelle salgsbetingelser;
 2. ordrebekræftelsen;
 3. fragtbrevet.

I tilfælde af modsigelse eller uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i to af dokumenterne, skal bestemmelsen i det øverste rangerende dokument have forrang (fx: fragtbrevet har forrang over ordrebekræftelse; ordrebekræftelse har forrang frem for Salgsbetingelserne).

Ingen bemærkning, som Kunden, hans agent eller repræsentant måtte have fremsat på Fragtsedlen, bortset fra dennes underskrift, vil ikke blive betragtet som kontraktmæssig i mangel af accept fra Sælgeren.

Alle ovennævnte kontraktlige dokumenter repræsenterer alle de eksisterende forpligtelser mellem parterne. Disse kontraktlige dokumenter erstatter og annullerer alle tidligere mundtlige eller skriftlige forpligtelser vedrørende Salget.

14. GÆLDENDE LOV

De kontraktuelle forhold mellem sælgeren og slutkøberen inden for Den Europæiske Union reguleres af loven i den medlemsstat, hvor sidstnævnte har hjemsted, for så vidt angår dennes be-skyttelse i henhold til forbrugerlovgivningen i den pågældende medlemsstat.

Data vedrørende bestillingen databehandles af sælgerens maltesiske firma, hvorfor maltesisk lovgivning om behandling af persondata finder anvendelse.

Når det drejer sig om ethvert andet spørgsmål, der ikke vedrører de to ovennævnte bestemmel-ser, vil andorransk lovgivning subsidiært finde anvendelse.