ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

 1. Generelle principper
 2. Hvad er definitionen af begreber med stor bogstav?
 3. Hvad er formålet med et charter?
 4. Hvilke data indsamles?
 5. Hvorfor bruges dine data?
 6. Hvor længe opbevares dine data?
 7. Hvem deles dine data med?
 8. Overføres dine data uden for Den Europæiske Union?
 9. Hvordan er dine data beskyttet?
 10. Hvad er dine rettigheder?
 11. Hvordan indsamler AD Tyres oplysninger om mindreårige?
 12. Hvad med cookies og lignende sporingsteknologier?
 13. Hvordan får du besked om ændringer i chartret?
 14. Hvordan kan du kontakte os?

1. GENERELLE PRINCIPPER

Selskabet AD Tyres International SLU, et selskab efter andorransk lov i form af et aktieselskab med begrænset ansvar med en kapital på 1 000 000 euro, registreret i Andorras handels- og selskabsregister under nummer 16339, med hjemsted på C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Fyrstendømmet Andorra), e-mail: dpo@maxityre.com, telefon: +376 810 888, (i det følgende benævnt "AD Tyres"), der driver e-handelsvirksomhed, tilbyder salg af dæk og relaterede produkter via webstedet https://www.maxityre.dk (i det følgende benævnt "webstedet").

Inden for rammerne af denne aktivitet kan AD Tyres indsamle online eller telefonisk data, der direkte eller indirekte identificerer kunder, brugere af webstedet eller tredjeparter (herefter benævnt "de registrerede" eller "dig") og udføre en eller flere behandling(er) af disse data. AD Tyres indsamling af de registreredes oplysninger sker aldrig indirekte, dvs. fra en tredjepartskilde.

AD Tyres, hvis kontaktoplysninger er nævnt ovenfor, er ansvarlig for behandlingen af dataene, for så vidt som det bestemmer formålet med og midlerne til denne behandling.

For visse bankoplysninger deler AD Tyres ansvaret for behandlingen med GoCardless SAS, et forenklet aktieselskab, der er registreret i handels- og selskabsregistret i Paris under nummer 834422180, og hvis hovedsæde er beliggende 7 rue de Madrid i Paris (75008). Yderligere oplysninger om, hvordan GoCardless håndterer dine bankoplysninger og dine databeskyttelsesrettigheder, findes her.

Med hensyn til visse browsingdata, der indsamles af cookies, deler AD Tyres ansvaret for behandlingen af dem med tredjepartsvirksomheder, som du kan finde en liste over og yderligere oplysninger om på cookiesiden.

AD Tyres har udpeget en databeskyttelsesrådgiver i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (i det følgende benævnt "GDPR"), hvis kontaktoplysninger findes på dpo@maxityre.com.

De oplysninger, der indsamles af AD Tyres, behandles mere specifikt af AD Tyres' filial, der er etableret på Maltas område, nemlig AD TYRES INTERNATIONAL EU, der er registreret under nummer OC 1277, og hvis registrerede kontor er beliggende på Level 3, (Suite nr. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Disse databehandlinger anses derfor for at være udført på Den Europæiske Unions område i henhold til betragtning 22 og artikel 3.1 i GDPR og er underlagt denne lovgivning.

Desuden finder Maltas databeskyttelseslov 2018 (kap. 586) også anvendelse på behandlingen af data i henhold til § 4(2)(a) i denne lov.

Du opfordres til at læse denne fortrolighedspolitik (herefter "politikken") omhyggeligt og tage indholdet til efterretning.

2. HVAD ER DEFINITIONEN AF BEGREBER MED STOR BOGSTAV?

Ord eller udtryk, der begynder med et stort bogstav, har den nedenfor anførte definition.

AD Tyres
det selskab, der er identificeret i artikel 1, stk. 1.
Charter
har den definition, der er nævnt iartikel 1.
Kundekonto
er den konto, som alle kunder skal oprette.
Data
enhver personoplysning, dvs. enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person, idet en identificerbar person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator, såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for vedkommendes fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.
Bankdata
har den definition, der er nævnt iartikel 4.
Bestillingsdata
har den definition, der er nævnt iartikel 4.
Navigationsdata
har den definition, der er nævnt iartikel 4.
Tekniske data
har den definition, der er nævnt iartikel 4.
Berørt(e) person(er)
har den definition, der er nævnt iartikel 1.
Produkt(er)
betyder de dæk eller relaterede produkter (fælge, kæder osv.), som AD Tyres tilbyder til salg på webstedet.
GDPR
har den definition, der er nævnt iartikel 1.
Websted
har den definition, der er nævnt iartikel 1.
Behandling(er)
enhver operation eller række af operationer, der udføres eller ikke udføres ved hjælp af automatiserede processer og anvendes på dataene, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller ændring, udtrækning, konsultation, brug, kommunikation ved transmission, formidling eller enhver anden form for tilrådighedsstillelse, afstemning eller sammenkobling, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.
Du
har den definition, der er nævnt iartikel 1.

3. HVAD ER FORMÅLET MED ET CHARTER?

Dette charter stilles til rådighed for dig på tidspunktet for indsamling af dine data for at sikre fuld gennemsigtighed i AD Tyres' behandling af dine data ved at give dig kortfattede oplysninger, der er let tilgængelige, lette at forstå og formuleret i klare og enkle vendinger.

Hvis nogle af oplysningerne ikke er tilstrækkeligt klare, opfordrer vi dig til at kontakte os, når det passer dig, enten ved at sende en e-mail til dpo@maxityre.com eller ved at bruge kontaktformularen, der er tilgængelig her.

Charteret gælder for dine data, der indsamles og behandles af AD Tyres i forbindelse med følgende aktiviteter, og for hvilke AD Tyres er dataansvarlig:

 • Din brug af webstedet, herunder surfing på webstedet;
 • oprettelse og brug af din kundekonto via webstedet;
 • køb af produkter, der tilbydes af AD Tyres via webstedet; eller
 • enhver kontakt med kundeservice.

Denne politik gælder ikke for anden databehandling, der udføres i en anden sammenhæng end den ovenfor beskrevne, og for hvilken AD Tyres ikke er den dataansvarlige.

4. HVILKE DATA INDSAMLES?

DATA INDSAMLET EFTER UDTRYKKELIG ANMODNING FRA AD Tyres

AD Tyres anmoder udtrykkeligt om indsamling af dine data på forskellige tidspunkter og især under :

 • brug af webstedet;
 • afgive en ordre på webstedet;
 • oprettelsen af en kundekonto på webstedet; eller
 • enhver kommunikation med kundeservice.

De indsamlede data (i det følgende benævnt "bestillingsdata ") består især af :

 • Dit fornavn ;
 • Dit navn ;
 • Din fødselsdato ;
 • Din postadresse ;
 • Din e-mailadresse ;
 • Dit telefonnummer ;
 • Dit land ;
 • Dit momsnummer inden for Fællesskabet.

Til betalingsformål består disse data, der indsamles på vores udtrykkelige anmodning (herefter "bankdata"), af dit kreditkortnummer, udløbsdatoen og CVC (eller det visuelle kryptogram, der er placeret på bagsiden af kortet), som overføres til betalingstjenesteudbyderne: Checkout.com, Hipay eller Braintree.

Vi bruger GoCardless til at administrere direkte debiteringer via dit IBAN. Yderligere oplysninger om, hvordan GoCardless håndterer dine bankoplysninger og dine databeskyttelsesrettigheder, findes her.

Visse bestillingsdata (fornavn, efternavn, adresse, telefonnummer, land, e-mail-adresse) og bankdata er nødvendige for indgåelsen af kontrakten med AD Tyres. Derfor vil enhver manglende meddelelse af disse data fra din side til os forhindre dig i at færdiggøre din bestilling.

DATA, DER INDSAMLES AUTOMATISK AF AD Tyres

AD Tyres kan indsamle nogle af dine data automatisk via din enhed (computer, tablet, mobiltelefon osv.), især når du navigerer på webstedet. Disse data kan blive indsamlet, selv om der ikke er afgivet nogen ordre. Denne indsamling foretages generelt ved hjælp af cookies.

Disse data (i det følgende benævnt "tekniske data ") består især af :

 • Din IP-adresse (det identifikationsnummer, der er tildelt din enhed som en del af dens forbindelse til internettet) ;
 • Din MAC-adresse (fysisk identifikationsnummer, der er gemt på dit netværkskort eller din netværksgrænseflade) ;
 • Dit IMEI-nummer (din mobiltelefons identifikationsnummer) ;
 • styresystemet på din enhed (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS osv.);
 • Din mobiltelefonselskab ;
 • Din internetudbyder ;
 • den browser, du bruger (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox osv.), eller
 • den tidszone, der anvendes af din enhed.

De data, der indsamles automatisk via din enhed, består også af data om din browsing (i det følgende benævnt "browsingdata "), f.eks:

 • de sider, du har besøgt;
 • datoen for dit besøg ;
 • den tid, der bruges på hver enkelt side, der besøges;
 • de links, du har aktiveret;
 • de tilbud, du har konsulteret;
 • de produkter, du leder efter;
 • de ordrer, du har afgivet; eller
 • Dine forbrugsvaner med hensyn til produkterne.

5. HVORFOR BRUGES DINE DATA?

Personoplysninger må kun behandles, hvis behandlingen er baseret på :

 • en juridisk begrundelse som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i GDPR (samtykke, opfyldelse af en kontrakt, overholdelse af en retlig forpligtelse, beskyttelse af vitale interesser, opgave af almen interesse eller den dataansvarliges legitime interesse), og
 • udtrykkelige, legitime formål, der er fastsat af den dataansvarlige.

Nedenstående tabel viser de behandlinger, som AD Tyres udfører, med formål, juridisk begrundelse og de pågældende data for hver af dem.

Navn på behandlingenMålJuridisk begrundelseBerørte data
Bestilling
 • Opret en kundekonto
 • Besvare alle dine anmodninger om at placere en ordre
 • tage hensyn til og udføre din ordre
 • Udførelse af leveringen og eventuelt monteringen
Kontrakt
 • Bestillingsdata
Enkeltstående transaktion med kreditkort
 • Udfør din ordrebetaling
 • Håndtering af afviste banktransaktioner
Kontrakt
 • Bankoplysninger (CB)
Fremtidige køb lettes
 • Gem bankoplysninger for at lette fremtidige køb
Samtykke
 • Bankoplysninger (CB)
SEPA Direct Debit
 • Overførsel af dit IBAN til GoCardless-udbyderen
Kontrakt
 • Bankoplysninger (IBAN)
Krav på betalinger
 • Håndtering af eventuelle klager fra indehaveren af det kreditkort, der er brugt til at betale for ordren
Kontrakt
 • Bankdata
Eftersalgsservice
 • Håndtering af dine klager
 • Meddelelse om ændring af chartret eller de generelle salgsbetingelser
 • Håndtering af kunderelationer (forespørgsler, kommentarer og forslag) efter en ordre
 • Håndtering af refusioner
Kontrakt
 • Bestillingsdata
 • Bankdata
Nyhedsbrev (herunder AD Tyres kommercielle tilbud)
 • Tilmeld dig vores nyhedsbrev (herunder AD Tyres kommercielle tilbud)
Samtykke
 • Bestillingsdata (e-mail-adresse)
Målrettet reklame
 • Skræddersy vores reklamebudskaber til dine behov og vaner
Samtykke (cookies)
 • Tekniske data
 • Navigationsdata
Brugeroplevelse
 • Personliggøre din oplevelse af webstedet i overensstemmelse med dine behov og vaner
 • Fremskynde din navigation på webstedet
Samtykke (cookies)
 • Tekniske data
 • Navigationsdata
Statistik
 • Gennemførelse og analyse af statistiske undersøgelser
Legitim interesse (1) og samtykke (cookie)
 • Bestillingsdata
 • Tekniske data
 • Navigationsdata
Kvalitet
 • Til at analysere tekniske problemer, der opstår i forbindelse med brugen af webstedet
 • Opsporing af uregelmæssigheder i informationssystemet
Legitim interesse (2)
 • Tekniske data
 • Navigationsdata
Svindel
 • Opsporing af forfalskninger og teknologisk svindel
Legitim interesse (3)
 • Bestillingsdata
 • Tekniske data
 • Navigationsdata

(1 ) AD Tyres' legitime interesse er at kunne evaluere og forbedre sig selv takket være det statistiske værktøj.

(2 ) AD Tyres' legitime interesse er at sikre kvaliteten af sin service.

(3 ) AD Tyres' legitime interesse er at forhindre svig.

6. HVOR LÆNGE OPBEVARES DINE OPLYSNINGER?

AD Tyres sætter en ære i at opbevare dine data i en form, der gør det muligt at identificere dig i ikke længere tid, end det er nødvendigt for de formål, hvortil de behandles.

Nedenstående tabel viser opbevaringsperioderne for hver type data i henhold til den behandling, som de anvendes til.

DataBehandlingHoldbarhed i aktiv base (1)Mellemlagringsperiode (2)
BestillingsdataBestilling3 år fra den sidste bestillingn/a*
Eftersalgsservice3 år fra den sidste bestillingn/a
NyhedsbrevIndtil du afmelder dig eller 3 år fra det sidste login til kundekontoen, hvis dette er tidligeren/a
Statistik3 år fra den sidste ordren/a
Svindeln/a5 år fra indsamlingen af de pågældende oplysninger
Bankdata(3)Transaktion (CB)Indtil fuld betaling af ordrenn/a
Krav på betalingern/a13 måneder fra debiteringsdatoen
eller
15 måneder i tilfælde af udskudt betaling
EftersalgsserviceIndtil udløbet af den periode, hvor AD Tyres forpligter sig til at refundere dig for en ordre (navnlig fortrydelses- eller annulleringsperioden for ordren)n/a
SEPA Direct Debit (IBAN)Tidspunktet for overførsel af IBAN til GoCardlessn/a
Lettelse af efterfølgende køb (CB)Indtil samtykket trækkes tilbage, eller indtil bankkortets gyldighedsperiode udløber, hvis det sker tidligeren/a
Tekniske dataMålrettet reklameSe cookiesn/a
Brugeroplevelse
Kvalitet
Statistik
Svindel
NavigationsdataMålrettet reklameSe cookiesn/a
Brugeroplevelse
Kvalitet
Statistik
Svindel

* n/a betyder ikke relevant.

(1 ) Aktiv opbevaring er opbevaring af de pågældende data i den database, der anvendes til formålet med den pågældende behandling.

(2 ) Mellemarkivering består i at opbevare dataene på betingelser med begrænset adgang i) enten i) i en specifik arkivbase, der er adskilt fra den aktive base, med adgang begrænset til kun de personer, der i kraft af deres funktion har interesse i at kende til dem, ii) eller i den aktive base, forudsat at de arkiverede data er isoleret ved hjælp af logisk adskillelse (forvaltning af adgangsrettigheder og -tilladelser) for at gøre dem utilgængelige for personer, der ikke længere har interesse i at behandle dem.

(3 ) Bankoplysningerne opbevares aldrig af AD Tyres, men af dets betalingspartnere (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless afhængigt af tilfældet).

7. HVEM DELES DINE DATA MED?

AD Tyres kan dele nogle af dine data med andre enheder, der er nævnt nedenfor. Under alle omstændigheder vil AD Tyres kun dele disse data i det omfang, det er strengt nødvendigt for at sikre formålet/formålene med AD Tyres' behandling af dine data eller for at sikre de præcise og legitime formål, der er defineret i denne modtager.

ENHEDER I DEN KONCERN, SOM AD Tyres TILHØRER

AD Tyres kan dele nogle af dine data med andre enheder i den koncern, som AD Tyres tilhører, for at lære dig bedre at kende. Disse andre enheder er underlagt forpligtelser, der svarer til AD Tyres' forpligtelser med hensyn til beskyttelse af dine data.

UNDERLEVERANDØRER OG TREDJEPARTSTJENESTEYDERE

AD Tyres kan dele nogle af dine data med underleverandører og/eller tredjepartstjenesteudbydere, der anvendes i forbindelse med levering af AD Tyres produkter og tjenester via webstedet. Delingen af dine data med disse enheder er nødvendig for at kunne udføre din ordre. AD Tyres deler kun de data, der er strengt nødvendige for udførelsen af den opgave, der er overdraget til disse enheder, efter at have sikret sig kontraktmæssigt, at disse enheder har lige så store forpligtelser som dem, der er fastsat i dette charter med hensyn til beskyttelse af dine data.

Det drejer sig primært om følgende enheder:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (outsourcing af teknologi)
 • OVH (webhosting)
 • HOTJAR (analytisk cookie)
 • GOOGLE (reklamecookie)
 • MICROSOFT (reklamecookie)
 • CHECKOUT.COM (udbyder af betalingstjenester)
 • HIPAY (udbyder af betalingstjenester)
 • BRAINTREE (udbyder af betalingstjenester)
 • GOCARDLESS (udbyder af betalingstjenester)
 • DPD (leverandør af leveringstjenester)
 • GLS (leverandør af leveringstjenester)
 • UPS (leverandør af leveringstjenester)
 • DHL (leverandør af leveringstjenester)
 • SEUR (leverandør af leveringstjenester)
 • CHRONOPOST (leverandør af leveringstjenester)
 • BOOMERANG (leverandør af leveringstjenester)
 • TNT (leverandør af leveringstjenester)

UNDTAGELSESTILFÆLDE

AD Tyres kan undtagelsesvis dele dine data i følgende tilfælde: (i) i forbindelse med en fusion, en overtagelse af hele eller en del af AD Tyres, en overdragelse af aktiver eller enhver anden lignende transaktion, ii) når en sådan deling er påkrævet i henhold til love, bestemmelser, en kompetent retslig eller administrativ myndighed ; eller (iii) for at beskytte en persons rettigheder og/eller sikkerhed, for at forhindre eller gribe ind over for ulovlige eller formodede ulovlige aktiviteter eller for at forsvare AD Tyres-webstedets rettigheder, ejendom og sikkerhed; (iv) for at opfylde og sikre de forpligtelser, som AD Tyres har indgået i din interesse inden for rammerne af dette charter.

8. OVERFØRES DINE DATA UDEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION?

Dine data behandles og opbevares primært på Maltas område, som ligger i Den Europæiske Union.

Virksomheden AD Tyres, der er etableret i Fyrstendømmet Andorra uden for Den Europæiske Union, har dog adgang til disse oplysninger.

Ved afgørelse af 19. oktober 2010 erklærede Europa-Kommissionen, at Andorra anses for at yde et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger, der overføres fra Den Europæiske Union.

AD Tyres kan desuden ikke udelukke, at dine data kan blive overført til andre områder uden for Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og især til områder, hvor beskyttelsesniveauet for personoplysninger er lavere end i Den Europæiske Union.

I sidstnævnte tilfælde forpligter AD Tyres sig til at kontrollere eksistensen af foranstaltninger eller til at træffe passende foranstaltninger for at sikre et tilfredsstillende beskyttelsesniveau for dine data, såsom :

 • en afgørelse om tilstrækkelighed fra Europa-Kommissionen i det pågældende land;
 • Europa-Kommissionens standardkontraktklausuler eller standardkontraktklausuler vedtaget af en tilsynsmyndighed, som modtageren er underlagt, og som du kan bede os om en kopi af, hvis de er blevet formelt underskrevet;
 • interne virksomhedsregler;
 • en godkendt adfærdskodeks eller en godkendt certificeringsordning (herunder et bindende og håndhæveligt tilsagn fra modtageren fra et tredjeland om at anvende passende sikkerhedsforanstaltninger);
 • en administrativ aftale eller en juridisk bindende og eksigibel tekst, der er udarbejdet for at muliggøre samarbejde mellem offentlige myndigheder.

Med hensyn til AD Tyres vigtigste partnere er følgende lande bestemmelseslandene for dataene og de passende sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet.

ModtagereLandGarantier
GCGFrankrigDen Europæiske Union
OVHTysklandDen Europæiske Union
HOTJARMaltaDen Europæiske Union
GOOGLEUSAStandardkontraktklausul og Privacy Shield-certificering
MICROSOFTUSAStandardkontraktklausul og Privacy Shield-certificering
CHECKOUT.COMDet Forenede KongerigeEgnethedsafgørelse af 28. juni 2021
HIPAYFrankrigDen Europæiske Union
BRAINTREEUSAStandardkontraktklausul og Privacy Shield-certificering
GOCARDLESSDet Forenede KongerigeEgnethedsafgørelse af 28. juni 2021
DPDFrankrigDen Europæiske Union
GLSNederlandeneDen Europæiske Union
UPSUSAStandardkontraktklausul og Privacy Shield-certificering
DHLTysklandDen Europæiske Union
SEURSpanienDen Europæiske Union
CHRONOPOSTFrankrigDen Europæiske Union
BOOMERANGFrankrigDen Europæiske Union
TNTNederlandeneDen Europæiske Union

9. HVORDAN ER DINE DATA BESKYTTET?

AD Tyres har indført passende fysiske, tekniske, administrative og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod uautoriseret eller ulovlig adgang, brug, tab, utilsigtet ødelæggelse, beskadigelse, tyveri eller udbredelse.

På trods af sine løbende bestræbelser kan AD Tyres ikke garantere et resultat med hensyn til sikkerheden af dine data og opfordrer dig til at indberette eventuelle problemer, som du er opmærksom på.

For at gøre dette kan du kontakte kundeservice, når det passer dig, enten ved at sende en e-mail til dpo@maxityre.com eller ved at bruge kontaktformularen, der er tilgængelig her.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles fortrolighedspolitik og brugsbetingelser gælder for denne tjeneste.

10. HVAD ER DINE RETTIGHEDER?

I overensstemmelse med den gældende lovgivning har du nedenstående rettigheder med hensyn til dine data:

 • retten til at få adgang til dine data:

  Dette er din mulighed for at få bekræftet af AD Tyres, at oplysninger om dig behandles eller ikke behandles, samt at få adgang til disse oplysninger og til følgende oplysninger: formål, kategorier af oplysninger, modtagere eller kategorier af modtagere, opbevaringsperiode eller kriterierne for fastlæggelse af denne periode, dine rettigheder vedrørende disse oplysninger, retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed og, hvis det er relevant, kilden til indsamlingen af oplysningerne og eksistensen af automatiseret beslutningstagning på grundlag af disse oplysninger.

  Du har også ret til at blive informeret om de passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med en sådan overførsel, hvis dine data overføres til et tredjeland eller en international organisation.

  I overensstemmelse med retten til adgang vil AD Tyres give dig en kopi af dataene og kan opkræve et rimeligt gebyr baseret på administrative omkostninger for yderligere kopier, som du anmoder om. Hvis du fremsætter anmodningen elektronisk, vil oplysningerne blive leveret i en almindeligt anvendt elektronisk form, medmindre du anmoder om andet.

 • retten til at berigtige dine data:

  Dette er din mulighed for at få AD Tyres til hurtigst muligt at få berigtiget dine data, som er unøjagtige eller, under hensyntagen til formålene med behandlingen, ufuldstændige (du kan afgive en supplerende erklæring til dette formål);

 • retten til sletning af dine data:

  Dette er din mulighed for at få AD Tyres til at slette dine data så hurtigt som muligt af en af følgende årsager:

  • oplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet, eller behandles på anden vis;
  • Du trækker dit samtykke, som behandlingen af disse data er baseret på, tilbage, forudsat at der ikke er noget andet retsgrundlag for denne behandling;
  • Du gør indsigelse mod behandlingen af disse data på de betingelser, der er angivet nedenfor med hensyn til din ret til at gøre indsigelse;
  • oplysningerne er blevet behandlet ulovligt;
  • oplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse, som AD Tyres er underlagt, eller
  • dataene er indsamlet i forbindelse med tilbud om informationssamfundstjenester til børn.

  Hvis AD Tyres har offentliggjort de data, der anmodes om at blive slettet, skal der tages rimelige skridt, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved gennemførelsen, herunder tekniske skridt, til at informere de dataansvarlige, der behandler dataene, om, at du har anmodet dem om at slette ethvert link til dataene eller enhver kopi eller gengivelse af dataene.

  Denne ret til sletning gælder ikke i det omfang, behandlingen er nødvendig:

  • at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;
  • for at opfylde en retlig forpligtelse, som kræver behandlingen, og som er fastsat i EU-retten eller i lovgivningen i den medlemsstat, som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i almenhedens interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, som den dataansvarlige har fået overdraget;
  • af hensyn til den offentlige interesse inden for folkesundhed;
  • til arkivformål i offentlighedens interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål, i det omfang retten til sletning sandsynligvis vil umuliggøre eller alvorligt kompromittere opfyldelsen af formålene med den pågældende behandling, eller
  • til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.
 • retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data:

  Dette er muligheden for at gøre indsigelse mod AD Tyres' behandling af dine data på grundlag af en legitim interesse (herunder profilering baseret på denne begrundelse), hvis AD Tyres faktisk ikke kan retfærdiggøre denne behandling af legitime og tvingende grunde, der har forrang for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller for at etablere, udøve eller forsvare retskrav.

  Det drejer sig også om muligheden for at gøre indsigelse mod en behandling med henblik på at foretage en opsøgende undersøgelse (herunder profilering, hvis den er knyttet til en sådan opsøgende undersøgelse).

  Endelig er det med hensyn til behandling til statistiske formål muligt for dig at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der vedrører din særlige situation, medmindre behandlingen er nødvendig af hensyn til en opgave af offentlig interesse.

 • retten til at begrænse behandlingen af dine data:

  Dette er din mulighed for at få AD Tyres til at begrænse behandlingen i et af følgende tilfælde:

  1. i den periode, der er nødvendig for, at AD Tyres kan verificere oplysningernes nøjagtighed, når du anfægter oplysningernes nøjagtighed;
  2. Du gør indsigelse mod sletning af data fra en ulovlig behandling og kræver i stedet en begrænsning af deres anvendelse;
  3. Oplysningerne er ikke længere nyttige for AD Tyres i forbindelse med formålene med behandlingen, men er fortsat nødvendige for dig i forbindelse med etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske rettigheder;
  4. i den periode, der er nødvendig for at afgøre, om de legitime grunde, som AD Tyres har, har forrang for dine, når du har modsat dig behandlingen på dette grundlag.

  I tilfælde af begrænsning af behandlingen må oplysningerne, med undtagelse af opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller med henblik på fastsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk person eller af vigtige hensyn til Unionens eller en medlemsstats offentlige interesser.

  Du vil blive informeret af AD Tyres om ophævelsen af begrænsningen, før den træder i kraft.

 • retten til at overføre dine data:

  Dette er din mulighed for at få meddelelse fra AD Tyres om dine data, som du har givet AD Tyres i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og for at overføre disse data til en anden enhed (denne overførsel udføres af dig eller, hvis det er teknisk muligt, af AD Tyres), og dette, når behandlingen udføres ved hjælp af automatiserede processer og er baseret på samtykke eller en kontrakt;

 • retten til at tilbagekalde dit samtykke:

  Dette er din mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til enhver behandling af dine data, der er blevet udført på grundlag af dit tidligere samtykke. Tilbagetrækning af samtykket påvirker ikke lovligheden af behandlingen baseret på det samtykke, der blev givet før tilbagetrækningen.

For at udøve ovenstående rettigheder opfordres du til at kontakte os, når det passer dig:

For at kunne behandle din anmodning så effektivt som muligt opfordrer AD Tyres dig til at formulere den klart og detaljeret. Hvis der er tvivl om din identitet, kan AD Tyres bede om yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet.

Du har også mulighed for at :

 • ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed:

  Dette henviser til din mulighed for at indgive en klage til en kompetent tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller det sted, hvor overtrædelsen angiveligt er sket, hvis du mener, at behandlingen af oplysninger om dig udgør en overtrædelse af loven.

For at gøre det lettere for dig at udøve denne ret, opfordrer vi dig til at se listen over tilsynsmyndigheder her.

11. HVORDAN INDSAMLER AD Tyres OPLYSNINGER OM MINDREÅRIGE?

De produkter, som AD Tyres sælger på sit websted, er ikke beregnet til mindreårige. AD Tyres behandler derfor ikke oplysninger om mindreårige og antager ikke, at oplysninger om besøgende på webstedet eller dets kunder direkte eller indirekte vedrører mindreårige.

12. HVAD MED COOKIES OG ANDRE LIGNENDE SPORINGSTEKNOLOGIER?

AD Tyres bruger cookies og andre lignende teknologier, som kan indsamle nogle af dine data. Disse cookies gør det muligt for os at forbedre din oplevelse af at surfe på webstedet, at give os oplysninger om driften og kvaliteten af vores websted og at hjælpe os med at levere målrettede reklamer.

AD Tyres indhenter dit forudgående samtykke ved hjælp af et banner på hjemmesidens startside, når du første gang opretter forbindelse til disse computerværktøjer. AD Tyres anmoder igen om dit samtykke på de samme betingelser ved udgangen af en periode på tretten måneder efter den foregående indsamling af dit samtykke.

AD Tyres opfordrer dig til at konsultere siden "Cookies" på webstedet for yderligere oplysninger.

13. HVORDAN FÅR DU BESKED OM ÆNDRINGER I CHARTERET?

AD Tyres kan med jævne mellemrum ændre dette charter for at tage hensyn til lovgivningsmæssige ændringer vedrørende beskyttelsen af dine data.

AD Tyres informerer dig om eventuelle ændringer eller opdateringer ved hjælp af en meddelelse, der sendes til din e-mailadresse og/eller en meddelelse, der vises på webstedet.

14. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OS?

AD Tyres står til din fulde rådighed for at besvare alle dine spørgsmål om dette charter.

For at kontakte os, inviteres du til at komme til os, når det passer dig: